[Sermones medicinales]

Descripción
Título
[Sermones medicinales]
D[omi]ne labia mea aperies [p]Lasmauit deus...
Fecha
1481-1484
Formato
7 v. ([82] f.; [344] f.; [322] f.; [168] f.; [294] f.; [86] f.; [358] f.) ; Fol.
Descripción
Papie : impensiis... Johannis antonii de basinis : [per Damianu[m] deComphaloneriis de binascho], 1481-1484
Real Biblioteca, I/10. Enc. s. XIX, pasta moteada; lomo con hierros dorados y cifra real de Carlos IV al pie y tejuelo en tafilete rojo: "Nicholi, Florentini Sermones Medicinali"; cantos dorados; guardas de aguas. Procede de la biblioteca del Conde de Gondomar. Ex libris real de la época de Fernando VII. Pegado papel en f. [2] h. ms. (11x24 cm): "Sermones medicinales Nicolai Florentini". An. ms. en f [1]r.: "Nicolai Florentini Sermo primus". Fol. ms. arábiga. Apostillas marginales mss. Olim ms. Gondomar: "Sal. 1ª, Est. 7, Cax. 6º". Olim: X-G-2. "Olim ms.: "9-K-L".
Real Biblioteca, I/11. Enc. s. XIX, pasta valenciana marrón con orla dorada en planos de Santiago Martín; lomo con hierros dorados y tejuelo en tafilete rojo: "Nicolas Sremo Tertius"; cortes amarillos; guardas de aguas. Sello: "Inventariado por las Cortes. 1874". An. ms. en f.[1]r.: "Nicolai Florentini Sermo tertius". Apostillas marginales mss. Fol. ms. arábiga. Falto de f. [320]. Olim ms.: "7-b-7".
v. 1. De conservatione sanitatis. -- v. 2. De Febribus. -- v. 3. De membris capitis. -- v. 4. De membris spiritualibus. -- v. 5. De membris naturalibus. -- v. 6. De membris generationis. -- v. 7. De membris exterioribus.
Menciones de responsabilidad tomadas de colofón en v. 1-2
Fecha de imp. en v. 1 y v. 7: 1484, y en v. 2: 1481
Imp. tomado de colofón en v. 2-6
Pie de imp. tomado de colofón
a-f< 10, g-h< 8, i< 6; a-i< 10, z< 6, [et]< 10 [cum]< 10, [rum]< 8, A-F< 10, G< 8, H< 10, I-K< 8; a-b< 8, d< 10, e< 8, f-g< 10, h< 8, i< 8, k< 8 l< 6, m< 8, n-o< 10, p< 8, q-t< 10, u< 8, x< 10 y< 12, z< 12, [et]< 10, [cum]< 10, [rum]< 10, A< 12 B-F< 10, G< 6, []< 2; a-c< 10, d-e< 8, f< 6, g< 10 h< 8, i-k< 10, l-m< 8, n< 6, A-B< 10, C< 4, D-E< 10 F-G< 6; a-c< 10, d< 8, e-g< 6, h-i< 8, k< 10, l< 6 m< 8, n-q< 10, r< 6, s-x< 10, z< 6, A-F< 10, G< 6 H-I< 10, K< 8, L< 4; a-g< 10, h-i< 8; a-d< 10 e< 8, f-g< 10, h< 8, i-z< 10, [et]< 6, [cum]< 6 [rum]< 6, A-H< 10, I-K< 8, L< 6
En bl. f. [1] en v. 1-7, f. [82] en v. 1, f. [344] en v. 2, f. [320] en v. 3, f. [168]v en v. 4, f. [86]v en v. 6 y f. [357-358]v en v. 7
Huecos para iniciales, letras de aviso
L. gót. en 2 tam.
Texto a dos col., 66 lín.
v. 1. f. [2]r. INC.: D[omi]ne labia mea aperies... — f. [2]v. INC.: Volo aute[m] aggregatione[m] ista[m] uocari librum // sermonu[m] scientie medicine... — f. [81]v. EXP.: Ad laude[m]. Excelsi gloriosi dei. Explicit. Ser // mo primus. Nicholi florentini. Impressus pa // pie. Impenssis cura et sollicitudine. Spectabi // lis artium et medicine doctoris. Magistri // Johanis antonii de basinis. In cuius correcti // one n[on] paru[m] elaborauit que[m] de[us] benedicat Ame[n]. // Anno. 1484.die.24.dicembris. // Laus Deo. — v. 2. f. [2]r. INC.: Deus in adiutoriu[m] meu[m] // intende. // Sermo secundus... — f. [342]r. EXP.: Laus deo // cum auxilio dei benedicti Explicit sermo secun // dus Nicholay Flore[n]tini De febribus et p[er]tinen // tibus ad febres Correctus p[er] Exhimiu[m] Artiu[m] et // medici[n]e doctore[m] celeberrimu[m] Dominu[m] magistru[m] // Cesarem de landulfis Ordinariam de mane in medicinis legente[m] in felici studio papiensi. // Impresum papie per Damianu[m] de Comphalone // riis de binascho. 1481.— v. 3. f. [2]r. INC.: Te Deum Laudamus // Incipit s[er]mo tertius... — f. [319]v. EXP.: Explicit sermo tertius qui est de dispo[sitio]nibus // cerebri [et] // membrorum ortorum ab eo. quare // deo sublimi gratie sint infinite. Amen. // Laus deo // Impressum papie per Damianum de [Com]phalo // neriis de bisnacho. Et expensis subtilissimi // [et] eximii Artiu[m] [et] // medici[n]e doctoris. Magistri // Joha[n]nisantonii de bassinis qui deo dante. ad // utilitate[m] tocius uniuersitatis medico[rum] o[mn]es // sermones subsequentes Nicholi florentini // imprimi facere decreuit. cu[m] prenimia expe[n]sa // difficultateq[ue] habe[n]di exe[m]plaria ac ipso[rum] in // correc[ti]o[n]e ha[n]c p[ro]ui[n]cia[m] alii aggredi ñ sint ausi // et[iam] post inceptu[m] op[us] animose p[er] suprascriptum // Damianu[m]. Et deo faue[n]te [et] si sibi secu[n]da suc // cesserit fortuna alia digna opera ta[m] i[n] medici // nali sciencia q[uam] in ph[ilosoph]ia nondu[m] usq[ue] im // pressa [et] aput paucissimos existentia corriget // imprimiq[ue] facere procurabit. — f. [321]r [Tabla] — f. [322]v [Registrum] — v. 4. f. [2]r. INC.: Deus misereat[ur] nostri et benedicat nobis. // [E]xpeditus // a sermone 3º gratia salua // toris nostri... — f. [168]v. EXP.: Laus Deo // imp[re]ssu[m] Papie p[er] Damianu[m] de co[m]pholoneriis // de binasco Et expe[n]sis spectabilis [et] exhimii // artiu[m] [et] medicine doctoris domini Magistri // Ioha[n]nisantonii de bassinis. — v. 5. f. [2]r. INC.: Deus in nomine tuo saluu[m] me fac. // [G]ratia sal // uatoris nostri fine[m] // i[m]posui sermoni 4º... — f. [249]v. EXP.: Laus deo // Auxilio dei excelsi explicit sermo quintus Ni // cholay flore[n]tini qui intitulat[ur] de dispo[sitio]nibus me[m] // brorum naturalium. // Impresu[m] Papie per Damianu[m] de comphalo // neriis de binascho. // Amen — v. 6. f. [2]r. INC.: Sit nomen domini benedictum. // [D]omini nostri // Yesu cristi gratia. A labore // quinti s[er]mo[n]is exemptus. sextu[m] // s[er]mone[m] incipio qui e[st] de dispo[sition]i // bus me[m]bro[rum] generatio[n]is... — f. [85]v. EXP.: Laus Deo // Impressu[m] Papie per Damianu[m] de co[m]phaloneriis // e binascho. // Finis. — v. 7. f. [2]r. INC.: Fiat voluntas tua // Ex iam medi // cinaliu[m] onus sermonu[m] exu // tus Septimu[m] agredior i[n] // quo de dispo[tio]nib[us] me[m]bro[rum] // exterio[rum] humani corporis // tractare p[ro]posui... — f. [357]v. EXP.: Ad laudem Excelsi dei gloriosi. Explicit ser // mo septim[us] Nicoli flore[n]tini Impressus papie // Impensis Spectabilis artiu[m] [et] medici[n]e docto // ris Magistri Iohannisantonii de Bassinis p[er] ip[sum]q[ue] acurate multu et su[m]mo cum studio cor // rectus quem deus benedicat. Anno. 1484. Die // 18. Nouenbris Amen. // Laus Deo.
Idioma
Latín
Editor
Papie : impensiis... Johannis antonii de basinis : [per Damianu[m] deComphaloneriis de binascho]
Otros recursos
ISTC
MEI
MEI
Materia
Conjuntos de fichas
Incunables