Ton Dionos Romaikon Istorion eikositria Biblia = Dionis Romanarum historiarum libri XXIII, à XXXVI ad LVIII usque

Parte de Ton Dionos Romaikon Istorion eikositria Biblia = Dionis Romanarum historiarum libri XXIII, à XXXVI ad LVIII usque