Medea. Agamemnon. Catalán

Descripción
Título
Medea. Agamemnon. Catalán
Tragedia de Hércules y Medea
Fecha
s. XIV (ex.)
Formato
f. 1-32, f. 50-100 : papel " 272x203 mm.
Descripción
f. 1r, por mano moderna: Letra de Dn. José Mariano Ortiz. Ms. del siglo 14. f. 2r: [L]a primera tragedia conte la gran furor de Ércules... 1.-f. 7v-32v: Séneca, Lucio Anneo: [Medea. Agamemnon. Catalán] 1.1.-f. 7v-28v: [Medea]. f. 7v, INC.: ¡Ho deus coniugalis qui favoreiats los matrimonis... f. 28v, EXP.: ...la bida tua fa testimoni que no porien biure ab tu. f. 28v-29r: La mort de Medea segons que Johan b[eras] breument posa. f. 28v, INC.: Diu Johan Bocan [i.e. Boccaccio] que après que la dita Medea ach morts ses filles... f. 29r, EXP.: com ha deessa segons que posa Macobri [sic]. 1.2.-f. 30r-32v: [Agamenón]. [Incompleto]. f. 30r: La octava tragedia de Medea de Senecha, la qual es apppellata Agamenón... f. 30v, INC.: Aci sou yo, Thiestes, lexant los tenebrosos lochs de Ditis... f. 32v, EXP.: ...los darrers remeys nos deven amprar al començament. [v. 153]. 2.-f. 50r-100r: Mascó, Domingo: Regles de amor. f. 50r, por mano de José Mariano Ortiz: Regles de amor y parlament de un hom y una fembra fetes por Mn. Domingo Mascó a requesta de la Carrosa, dama del rey Dn. Juan el 1 y carta amorora [sic] de ésta al Rey y su resposta. f. 50r, m. sup. dcho.: Letra de D. Mariano Ortiz, autor de muchas obritas. f. 50r, INC.: Començé de faliir e de mimar car tois temps... f. 98v, EXP.: ... en la huiacosa vista del amant lo cor del amant salta. f. 99r-100r: Letra tramesa a una gentil dona. f. 99r, INC.: Ab gran angoxa he punyhiment de cor fuy mogut... f. 100r, EXP.: ... en la gracia e amor de Venus si es conservat lougamen.
Procede de la Bilioteca de José Mariano Ortiz.
Sello moderno de la Real Biblioteca.
INC.: Ho deus coniugalis qui favoreiats los matrimonis
INC.: Aci sou yo, Thiestes, lexant los tenebrosos lochs de Ditis
INC.: Començé de fallir e de mimar car tois temps
Tej.: ""Tragedia /de Hercule[s] y Medea""
A línea tirada, caja: 200x135 mm., 31/39 lín." " cuad. [según orden de f. original y antigua enc.]: 10: f. [II]-XI (=f. 50-59), 13: f. XII-XXIV (=f. 72-84), 12: f. XXV-XXXVI (=f. 60-71), 12: f. XXXVII-XLVIII (=f. 85-96), 4: f. XLVIIII-CII (=f. 97-100), 22+9: f. LIV-LXXXVIII (=1-32).
Identificador
IBIS - II/3096 (1)
Idioma
Catalán
Licencia
Términos de uso
Conjuntos de fichas
Manuscritos